Použití zelených potravin u konkrétních diagnóz

Jak postupovat při onemocnění ulcerózní kolitidou nebo při Crohnově nemoci?

Jak Mladý ječmen, tak řasa jsou u ulcerózní kolitidy a Crohnovy choroby velice vhodné. Osvědčuje se kombinace Mladý ječmen 3x 1 lžička denně a řasy 3x 6 tbl. denně. Je však třeba vystoupávat na uvedené dávky velmi pozvolna, protože se jedná o autoimunitní onemocnění. Tedy Mladý ječmen, resp. řasu nastoupejte na 3x 1 lžičku, resp. 3x 6 tbl. takto: 1. – 3. den 1/2-0-0, 1-0-0, 4. – 6. den 1/2-0-1/2, 1-0-1, 7. – 9. den 1/2-1/2-1/2, 1-1-1, 10. – 12. den 1-1/2-1/2, 2-1-1, 13. – 15. den 1-1/2-1, 2-1-2, od 16. dne Mladý ječmen 3x 1 lžička denně a s řasou plynule dále stoupejte až na doporučenou dávku. Pokud budete užívat Mladý ječmen nebo řasu samostatně, pak platí stejné dávkování. V období akutního vzplanutí těchto nemocnění, tedy v době, kdy se objeví ve stolici hlen a zejména krev, není vhodné užívat řasu pro obsah vlákniny. Zelené potraviny se užívají nalačno, tedy 30 minut před jídlem nebo 2 hodiny po jídle, vždy však s nejméně hodinovým odstupem od klasických léků.

Jak užívat zelené potraviny při onkologických onemocněních?

Zelené potraviny se uplatňují velice pozitivně u onkologických onemocnění, i když základem léčení zůstává klasická léčba. Působí jak podpůrně léčebně, tak mají i přímé protirakovinné působení. Mladý ječmen není vhodný k podávání v období případné radioterapie (ozařování). Vysazuje se 3 dny před jejím zahájením a nasazuje zpět 3 dny po jejím skončení. Během chemoterapie lze podávat oba produkty bez obav. Řasa je vhodná do kombinace s postupným nastoupáním. Zelené potraviny se užívají nalačno, tedy 30 minut před jídlem nebo 2 hodiny po jídle, vždy však s nejméně hodinovým odstupem od klasických léků. Vhodné dávkování Mladého ječmene je 3x 1 lžička denně a řasy do kombinace pak 3x 8 tbl. s postupným nastoupáním.

Jak užívat zelené potraviny při lymeské borrelióze?

U lymeské borreliózy se osvědčuje především Mladý ječmen. Vhodná je dávka 3x 1 lžička Mladého ječmene denně dlouhodobě, alespoň po dobu 6 měsíců soustavného užívání. Zelené potraviny se užívají nalačno, tedy 30 minut před jídlem nebo 2 hodiny po jídle, vždy však s nejméně hodinovým odstupem od klasických léků.

Jak užívat zelené potraviny při roztroušené skleróze?

Jak Mladý ječmen, tak řasa jsou u roztroušené sklerózy velice vhodné. Nejlepší jsou v kombinaci Mladý ječmen 3x 1 lžička denně a řasy 3x 6 tbl. denně. Je však třeba vystoupávat na uvedené dávky velmi pozvolna, protože se jedná o autoimunitní onemocnění. Tedy Mladý ječmen, resp. řasu nastoupejte na 3x 1 lžičku, resp. 3x 6 tbl. Takto:  1. – 3. den 1/2-0-0, 1-0-0, 4. – 6. den 1/2-0-1/2, 1-0-1, 7. – 9. den 1/2-1/2-1/2, 1-1-1, 10. – 12. den 1-1/2-1/2, 2-1-1, 13. – 15. den 1-1/2-1, 2-1-2, od 16. dne Mladý ječmen 3x 1 lžička denně a s řasou plynule dále stoupejte až na doporučenou dávku. Pokud budete užívat Mladý ječmen nebo řasu samostatně, pak platí stejné dávkování. Zelené potraviny se užívají nalačno, tedy 30 minut před jídlem nebo 2 hodiny po jídle, vždy však s nejméně hodinovým odstupem od klasických léků.

Jak ovlivní zelené potraviny dnu?

Základem je samozřejmě dieta, tedy vynechat červené maso, salámy, uzeniny, silné vývary, vnitřnosti, pivo, víno, tvrdý alkohol, luštěniny a dezertní sýry. Zelené potraviny obecně hladinu kyseliny močové, stejně tak i cholesterolu, LDL cholesterolu a cukru v krvi, snižují. Pouze asi u 40 % uživatelů zelených potravin se na konci 1. měsíce užívání může objevit přechodné zvýšení hodnot těchto látek v důsledku probíhající očistné reakce. Do 3 měsíců od zahájení užívání zelených potravin se zpravidla stav upraví.

Dokáží zelené potraviny zlepšit i cukrovku I. typu?

U tohoto onemocnění je třeba za úspěch považovat i skutečnost, že se alespoň zpomalí jeho průběh a oddálí se nástup komplikací, které onemocnění cukrovkou zákonitě postupem času provází. Zelené potraviny jsou při onemocnění cukrovkou vhodné vždy, v žádném případě toto onemocnění nezhoršují, pouze jsou efektivnější u DM II. typu. U DM I. typu je to hlavně o předcházení komplikací.

Pomohou zelené potraviny při poruchách spánkového cyklu?

Poruchy spánkového cyklu ovlivňuje především řasa, a to tam, kde příčinou je neklid a stres. Obsahuje totiž aminokyselinu L-Tryptofan, která se metabolizuje na serotonin a ten pak následně na melatonin, který napomáhá usnutí a podporuje kvalitní spánek.

Ovlivní zelené potraviny tvorbu žlučníkových kamenů a umí je rozpouštět?

Již vytvořené žlučníkové kameny zelené potraviny nijak neovlivní, brání však vzniku nových a růstu stávajících. Vhodná je kombinace 3x 1 lžička Mladého ječmene a 3x 6 tbl. řasy s postupným nastoupáním. Pokud jsou vytvořené kameny nad 8 mm, není se třeba ani obávat jejich spontánního odchodu v rámci očistné reakce. Menší se na cestu dát mohou.

Jak postupovat se zelenými potravinami při ekzémech a lupence?

Začít kombinací Mladý ječmen 3x 1 lžička denně a řasy 3x 6 tbl. s velmi pozvolným nastoupáním na tuto dávku. Tedy Mladý ječmen, resp. řasu stoupat na 3x 1 lžičku, resp. 3x 6 tbl. takto: 1. – 3. den 1/2-0-0, 1-0-0, 4. – 6. den 1/2-0-1/2, 1-0-1, 7. – 9. den 1/2-1/2-1/2, 1-1-1, 10. – 12. den 1-1/2-1/2, 2-1-1, 13. – 15. den 1-1/2-1, 2-1-2, od 16. dne Mladý ječmen 3x 1 lžička denně a s řasou plynule dále stoupat až na doporučenou dávku. Zelené potraviny se užívají nalačno, tedy 30 minut před jídlem nebo 2 hodiny po jídle, vždy však s nejméně hodinovým odstupem od klasických léků.

Pomohou zelené potraviny po operacích a úrazech?

Ano, zelené potraviny jsou velice vhodné, protože zkracují dobu rekonvalescence a hojení po operacích a úrazech až o polovinu. 

Jak ovlivní zelené potraviny ledvinové kameny?

Vápenné čili oxalátové – RTG kontrastní, tedy na RTG viditelné – kameny zelené potraviny nemohou nijak ovlivnit. Urátové – RTG nekontrastní, na RTG neviditelné – částečně ano. Přesto stojí za vyzkoušení, minimálně po dobu 6 měsíců, k posouzení jejich efektu. Vhodná je kombinace 3x 1 lžička Mladého ječmene 3x 6 tbl. řasy s postupným nastoupáním. 

Lze užívat zelené potraviny společně s léky?

Klasické léky a zelené potraviny lze užívat společně v průběhu dne, s jedinou podmínkou. Je vhodné, aby odstup mezi užitím zelených potravin a léku byl alespoň jedna hodina.

Jak je to s užíváním zelených potravin při podávání léků snižujících srážlivost krve?

Zelené potraviny sice obsahují vitamin K, který podporuje srážlivost krve, zároveň však mají i účinek snižující přilnavost krevních destiček, takže, ve stabilizovaném stavu, se zelené potraviny chovají neutrálně, spíše napomáhají ředění krve. Pokud se však jedná o akutní ucpání hlubokého žilního systému dolních končetin, akutně proběhlou plicní embolizaci, časné stavy po srdečních či mozkových infarktech, či stavy geneticky podmíněné zvýšené pohotovosti ke srážení krve a stavy po operacích srdce (chlopenní náhrady, bypassy), pak je užívání zelených potravin spojeno se zvýšeným rizikem vzniku trombu a záleží na uživateli a jeho rozhodnutí, zda i v těchto případech zelené potraviny bude užívat.

Jak postupovat a jak dávkovat zelené potraviny u autoimunních onemocnění?

Autoimunní onemocnění je vrozená porucha imunity, kdy imunitní systém vyrábí protilátky proti vlastním tkáním, což se pak projeví specifickým zánětem. Do skupiny autoimunních onemocnění patří i některé velmi známé choroby – Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, revmatoidní arthritidy, Hashimotova thyroiditída, roztroušená skleróza mozkomíšní, některá kožní onemocnění atd. Protože zelené potraviny výrazně zvyšují přirozenou obranyschopnost organismu, je třeba při zahájení jejich užívání postupovat opatrně. Na doporučené dávky se stoupá velmi pozvolna. Uveďme si příklad. Je doporučeno dávkování Mladého ječmene 3x 1 lžička denně a řasy Chlorelly 3x 7 tablet denně. Dávkování u obou produktů se zvyšuje vždy po 3 dnech, u Mladého ječmene vždy po ½ lžičce a u řasy pouze po 1 tabletě. Obdobně lze zahajovat dávkování u velmi citlivých jedinců nebo při nadměrné očistné reakci organismu.

Obsahují zelené potraviny lepek?

Před zahájením užívání řasy tato otázka většinou nepadne, v souvislosti s Mladým ječmenem se objevuje často. Ani řasa, ani Mladý ječmen lepek neobsahují, a tudíž je lze bez obav podávat u onemocnění coeliakie, kde je nutné dodržovat bezlepkovou dietu.

Mohou zelené potraviny užívat těhotné a kojící ženy?

Zelené potraviny lze užívat bez obav jak v době před početím, tak v době těhotenství a v období kojení. Není třeba se ani obávat odchodu škodlivin z organismu těhotné či kojící ženy v rámci očistné reakce. K poškození plodu vlivem zelených potravin nemůže dojít. Občas má těhotná žena problémy s vlákninou obsaženou v řase, zejména pokud je již v pokročilém stupni těhotenství. Nicméně i tento problém lze v pohodě překonat pozvolnějším nástupem v dávkování.

Lze užívat zelené potraviny během probíhající chemoterapie a radioterapie?

Během chemoterapie lze užívat jak řasu Chlorellu, tak i Mladý ječmen bez omezení. Během probíhající série ozařování, čili radioterapie, lze užívat bez omezení pouze řasu. Mladý ječmen, jako velmi silný antioxidant, není vhodný, protože léčba ozařováním je založena na skutečnosti, že rakovinné buňky jsou na podávanou vlnovou délku vnímavější než buňky zdravé. Přijaté záření způsobí oxidaci plasmy rakovinné buňky a ta umírá. Mladý ječmen by tedy paradoxně rakovinnou buňku chránil před ozařováním. Je vhodné Mladý ječmen přestat užívat 3 dny před plánovaným zahájením radioterapie a nasadit jej zpět opět po 3 dnech po jejím skončení.